Spännande och stora framsteg på Pretecs nybyggnation!

Tiden rusar fram och likaså gör vår nybyggnation. Vårt nya lager har fått väggar och tak, och stålstommen för vår verkstad har kommit upp. Nu börjar man även se uppkomsten av vår kontorsdel som fått en början till trappan upp till andra våning.

Runt hela bygget ser vi spår från vårt eget produktsortiment, otroligt kul att vi kan med våra egna produkter vara med från grunden och förverkliga vår nya fastighet!

I bygget har vi sett olika produkter från både prefab, stålbygg och energi.