Dynamisk bergbult

Pretec’s dynamiska bergbult

Idag utförs bergutgrävningar på större djup än någonsin tidigare, både för gruvor och vägtunnlar. För att kunna säkerställa säkerheten i miljöer med stora bergspänningar krävs bultar som både kan klara av snabba pålastningar av bergutfall och stora deformationer. Pretec’s Dynamiska bergbult är en energiabsorberande bult som uppfyller detta behov.

Läs gärna mer om bulten och de tester som har gjorts: Dynamisk bergbult