Prefabricerade artificiella torsk- och hummerrev till ”Fjordtorsk”

Pretec har tillsammans med Kynningsrud varit med och levererat prefabricerade artificiella torsk- och hummerrev med yngelkammare till projektet ”Fjordtorsk” som Leader Bohuskust och Gränsbygd står för. Efter att stora förändringar skedde i Uddevallavarvet och i Uddevalla hamn, för att underlätta för fartyg att ta sig fram, försvann i sin tur skär, holmar och grynnor som var en vital förutsättning för bland annat torsken. Syftet med projektet var att skapa en god livsmiljö och att rekonstruera de nödvändiga hårdbottnarna i Byfjorden för att få tillbaka en livsduglig fortvaro av torsken.

”Den 9 juli 2015 placerade vi ut dessa på 6-10 meters djup i Byfjorden och naturen svarade direkt. Efter endast 3,5 år kan vi nu konstatera att det finns ett stationärt lekande bestånd med torskar på drygt 60 cm som toppen av det självförsörjande ekosystem som dessa rev bildat. Det unika är att ”våra” torskar året runt, oavsett årstid och vattentemperatur, tillbringar all sin tid i och i omedelbar närhet till reven. Detta är något som aldrig tidigare iakttagits eller dokumenterats.

Under 2019-2020 etableras fyra nya torskrevsparker i Byfjorden. Ett pilotprojekt i samarbete med tillväxtavdelningen vid Uddevalla kommun. De nya reven är utvecklade ytterligare utifrån de erfarenheter vi fått efter 3,5 år och är konstruerade så att de blir essentiella torsk- och hummerhabitat. En enkel konstruktion med musselband över reven utgör en yngelkammare på samma sätt som ålgräs och kelptång.” – Projekt Fjordtorsk, Torskundret i Byfjorden. Leader Bohuskust och Gränsbygd.

Läs gärna mer om projektet: https://www.fjordtorsk.se/

Eller via: Fjordtorsk.pdf – 741,11 KB