Nyhet! Köldbryggebrytande balkonginfästningar

Från och med maj 2020 har Pretec ett komplett program med köldbryggebrytande balkonginfästningar. Pretecs köldbryggebrytande infästningar används i första hand för att fästa in balkonger av betong, stål och trä samt minimera de köldbryggor som dessa typer av infästningar ger upphov till. Våra infästningsmoduler används också för andra typer av utkragande byggnadsdelar, där köldbryggor uppstår.

Vid infästning av loftgångar fyller våra moduler förutom infästning och minimering av köldbryggan en tredje funktion. Modulerna ger en avsevärd reduktion av ljudtransport genom infästningen, vilket gör att det oftast inte behövs andra eller ytterligare åtgärder för att reducera stegljuden som uppkommer vid loftgångar.

Projekt
Vi har redan ett antal projekt där vi varit med från start och planerat lämpliga typer av infästningar. Hör gärna av dig till någon av våra säljare om du önskar mer information eller när du har ett projekt med balkonger eller andra anslutningar där uppkomna köldbryggor behöver hanteras, så hjälper vi dig med förslag på lösning.

Magnus Ericson
Segmentsansvarig Prefab
Telefonnummer: 0303 – 35 19 06
Mailadress: magnus@pretec.se

Lars Brask
Teknisk säljare Prefab
Telefonnummer: 0303 – 35 19 23
Mailadress: lars@pretec.se

Söker du någon av våra andra säljare? Klicka här för att komma till kontaktinformation.