Nu på engelska! Design guidelines – SPA-anchor

Nu finns även vår Dimensioneringsguide för Bärankare SPA-1 på engelska under Dokument på hemsidan eller via länken Design guidelines – SPA-anchor