Lindapter lanserar Fabricators Brochure!

Lindapter lanserar sin nya Fabricators Brochure!

Broschyren ger dig lösningar för att hjälpa till i alla skeden av byggprocessen och ger detaljerad information om produkterna, tjänster och expertis. Lindapter visar hur deras produkter kan spara tid, minska kostnader och förbättra den övergripande projekteffektiviteten för tillverkarna.

Fördelar med Lindapters lösningar:

  • Upp till 50 % snabbare än svetsning på plats
  • Upp till 28 % snabbare än borrning och bultning.
  • Upp till 35 % kostnadsbesparingar jämfört med borrning på plats.
  • Tillgängligt i Tekla Warehouse: Hollo-Bolt Plug-In Tool
  • Justerbar installationsprocess med vanliga handverktyg, inga skador på stål eller ytbehandlingar.
  • Säkrare anslutningar med exakta detaljer, vilket minimerar uppriktningsproblem.
  • Assistans i alla skeden av byggprocessen, från förkonstruktion till installation på plats.
  • Konstruerade lösningar och tekniska presentationer tillgängliga.
  • Hållbara lösningar för en grönare framtid.

Läs mer om Lindapters broschyr och ladda ner den här: https://www.lindapter.com/fabricators-support-for-every-construction-project