Lindapter Balkklämma FL är godkänd vid brandtest!

Lindapter Balkklämma Type FL är nu godkänd vid brandtest!

Som en del av Lindapters fortsatta engagemang och investering i produktutveckling och testning, gav Lindapter BRE Global Ltd (UKAS 0578) i uppdrag att självständigt brandtesta sin Typ FL Beam Flange Clamp.

En brandklassad anslutningslösning för att säkra byggnadstjänster från strukturella eller sekundära balkar utan borrning eller svetsning, inklusive:
• Brandskyddssystem
• Sprinklersystem
• VVS-utrustning
• Mekanik, el & rör
• Akustiksystem
• Sanitetsarmatur

Se dokumentationen och läs mer om Type FL:s godkännande vid brandtest på produktsidan!