Leverans till Himmerfjärdsverket!

Himmerfjärdsverket i Grödinge utanför Stockholm får en ordentlig om- och tillbyggnation för att kunna möta nya och tuffare reningskrav. Verket som drivs av SYVAB tar dagligen emot cirka 120 000 m3 avloppsvatten som ska renas, från 350 000 människor i olika kommuner runtom Stockholm. Den nya anläggningen planeras vara klart 2026 där Veidekke står som huvudentreprenör.

Mycket forskning om Östersjöns ekosystem och reningsprocessen bedrivs i Himmerfjärden, som blivit ett av världens mest undersökta vattenområden. Projektet är därför av stor betydelse för att klara av de nya reningskraven och målet är att den nya anläggningen ska minska energiförbrukningen och behovet av insatskemikalier.

Vi på Pretec levererar fäst- och montagedetaljer för stålbygg till vår kund Sjölins Smide AB som bygger på plats, med projektledare Johan Engholm. I taken på bygget används limträbalkar, stålfästen och våra ASDO dragstag M42 som håller ihop balkarna. På de två stora vågböljande arkitektritade taken blir det en praktfull lösning. Även vår stålbyggnadsskruv, expander, betongskruv och kapade gängstänger används i projektet, samt produkter som väggstöd, balkskor, träskruv, vinklar och vinkelbeslag.