Stolt huvudsponsor till Agora

Pretec är ny stolt huvudsponsor till det lokala Kungälvsprojektet Agora – för social hållbarhet

Vi har en utveckling där polarisering och utanförskap i samhället ökar, färre och färre barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Att arbeta med social hållbarhet är en del i att försöka motarbeta den här negativa trenden och på sikt stärka ett samhälle.

En stark kraft som skapar sammanhållning och tillhörhet är idrott. Agoraprojektet bjuder in barn och ungdomar till fysisk aktivitet och skapar även en naturlig samlingsplats. Med vårt bidrag hoppas vi att projektet kan utöka sin verksamhet och nå ut till fler barn och ungdomar. Med vårt bidrag kan Agora kanske till och med öppna upp verksamhet i ytterligare ett område.

Vi ser med spänning fram emot att följa Agoras utveckling och vad vårt samarbete och sponsorskap kan bidra med till projektet.

Läs gärna mer om Agora samt hur vi tänker kring att utveckla social hållbarhet, sponsring och att förknippas med Kungälv: Social hållbarhet