Fortsatt samarbete med AF Gruppen

Vi är oerhört stolta över vårt fortsatta samarbete med AF Gruppen! Pretec kommer under en längre period att vara huvudleverantör av vatten- och frostsäkring till bergtunnlarna på Lovön. Kontraktet innebär löpande leverans av bultar och fästmaterial till montering av ungefär 500 000 m2 membran tillsammans med ungefär 13 000 väggelement. Kontraktet är det enskilt största i Pretec Groups historia!

Fantastiskt bra jobbat av alla inblandade!