Försenade leveranser

Schenker har meddelat att de just nu har minskad kapacitet på grund av sjukdom. Det finns risk att vissa gods ej går iväg enligt plan. Vi på Pretec ska göra allt vi kan för att hålla våra kunder uppdaterade vid eventuella förseningar.