Få en inblick i vårt systerföretag

Få en liten inblick i vårt systerbolag Pretec Danmark. Produktionen inom Pretec-koncernen ökar successivt. Pretec Danmark har nu bland annat en mycket fin produktion av korrugerade rör och förbindelsestegar.