Det första spadtaget mot en självförsörjande byggnad!

Äntligen har det första spadtaget och arbetet med Pretecs nya byggnad satts i gång! Planerna för den 10 000 kvm stora byggnaden är omfattande och har ett långsiktigt fokus för Pretec som företag. Både i avseende till tillväxtmöjligheter, flexibilitet vid expansion och självförsörjning av energi.

– Det känns bra att vi äntligen är i gång! Det har inte varit helt lätt att hitta en tillräckligt stor tomt för vår expansion. Att ha organisationen utspridd på flera enheter är verkligen inte optimalt för oss. Nu kommer vi få rätt förutsättningar för utveckling av bolaget och det med en egen energipark, säger Martin Falkenström som är VD på Pretec Sverige.

Under flera års tid har Pretec växt så det knakar och blev egentligen för länge sedan för stora för den nuvarande fastigheten. Flera utbyggnationer har gjorts under åren på tomten i Solbräcke för att anpassa sig till företagets expansion och snabba utveckling. När det nu inte gick att bygga ut mer, var det dags för att satsa på en helt ny byggnad. Till Rollsbo Västerhöjd kommer flytten att gå där en nästan tre gånger så stor byggnad kommer inrättas.

Den nya byggnaden är specialanpassad för Pretec som företag och kommer erbjuda stor flexibilitet parallellt med att verksamheten expanderar ytterligare i framtiden. På en fastighetsyta på 30 000 kvm och bruttoarea på 10 749 kvm fördelas kontor, verkstad och lager. Företagets kontorsdel får en arbetsyta på två våningar, medan verkstad och lager kommer ha 8 meter till tak. Vid inflyttningen i den nya byggnaden kommer en verkstadsdel till en början vara tom, tills verksamheten fylls på ytterligare.

Utigenom planeringen har det funnits ett hållbarhetstänk för projektet. Byggnaden ska vara stabil, tålig och energieffektiv där kontorsdelen blir fullisolerad medan verkstad och lager inte har samma uppvärmningsbehov men ändå blir tempererade. På hälften av taket kommer det även installeras solceller, till en början blir det 60 procent av den ytan som täcks av solceller. Denna del uppskattas täcka större delen av Pretecs totala energibehov under året.

Ett långsiktigt fokus har varit viktigt i planeringen då Pretec kommer äga och förvalta lokalerna för egen användning, därför är det av betydelse att få så låga driftkostnader som möjligt. Under sommarsäsongen ger solcellerna ett elöverskott som Pretec kan sälja vidare, medan vintern ger ett minus.

Några av de viktigaste aspekterna är dock att få en produktionsanläggning med ett bra flöde som verksamheten kan växa i, gott om plats att strippa containrar på och goda lagermöjligheter såväl ute som inne. Pretecs systerbolag i Norge har stått för bra föredöme och vägledning då de gjorde en liknande satsning 2018. Utifrån deras uppbyggnad har Pretec Sverige kunnat fördjupa sig i vad som fungerat bra och mindre bra.

I december 2023 kommer byggnaden stå klar och vi på Pretec flyttar äntligen in i våra nya lokaler.