Beprövade klämsystem för stålverk har oberoende testats för dynamisk belastning!

Lindapter har genomfört ett oberoende dynamiskt belastningstest av Hollo-Bolt, Type AF och Typ AAF-produkter för att kunna erbjuda beställare en ekonomisk och tekniskt förbättrad anslutning jämfört med svetsning, eller genom bultning, för dynamiska belastningsapplikationer.

Typiska applikationer med dynamisk last:

  • Kranar och kranskenor
  • Lyftutrustning
  • Transportörsystem
  • Tillverkning av maskiner
  • Broar och broupprustning

Läs mer om resultatet här.