88789

HejrnBehöver ca 20 brickor som skall svetsas mot 32 armering före ingjutningrnrnMvhrnLars