86905

Har en mindre sluttning/torrmur som vi vill säkra från nedfallande stenar och hindra att barn/djur kryper in i hålrum. rnTror någon av näten kan lämpa sig?rn