86631

intresserad av priser. ca 400m2 som ska nätas.rnrnNätningen görs med Gabion bergsäkringsnät – maskvidd 80 x 100 mm och rntrådtjocklek Ø 3 mm, eller likvärdigt. Toppförankringen görs med cementingjuten (se CDC.14) öglebult Ø 20 mm i miljöklass M4 och c/c ca 1 500 mm.rnFörankringslängden ska vara min. 500 mm i friskt berg*. Nätet viks dubbelt rnkring en varmgalvaniserad stålvire Ø 8 mm som dras igenom öglebultarna. Det rndubbelvikta nätet sys ihop med varmgalvaniserad ståltråd (3 mm) tråden rnviras dubbelt genom varannan nätmaska.rnBottenförankringen görs i princip på samma sätt som toppförankringen med rnöglebult och vire. Nätet dubbelviks dock inte utan stålviren Ø 8 mm dras direkt rnrnrnHälsningar Tomas Häggqvistrn