85774

Frågan gäller 30 stycken ingjutningsplåtar/svetsplåtar 500 x 500 x 15 rnrnLeverans adress lika tidigare frågan Norra Vallbyvägen 2 , 762 52 RimbornrnMed vänliga hälsningarrnOlle Huusko