85719

Hej,rnrnhar du på låger dessa ingjutningsgods?rnrnKan jag ska hämta på måndag från dig? (lyft och M16) stålrör du kan skicka oss senare.rnrnTack.rnMvh Adamrn0761096789