84657

Vajerlyft PTCrnDimension::12 mm – 100st – vilken kostar och lev. tid?rnrnTack.rnrnAdam IskrarnKvarnbäcken Betongfabrik ABrn0761096789