83662

Detta är i anbudsskede och behöver aktuella priser på lyftanordning för stödmurar. Fråga. Har ni justerbara kättingar eller typ av kättingspel för att få rätt balans vid lyftet, isf gärna pris på det också.