82759

Är dessa magneter lika stora i måtten som magneterna på 1300kg?rnDet är bara styrkan på magneten som skiljer dem åt?