Vi välkomnar Gina till oss!

Publicerad 2017-12-06

Gina kommer att arbeta som marknadskoordinator och sköta den interna och externa kommunikationen.