Prisavisering per den 1 januari 2018

Publicerad 2017-12-28

Till våra kunder - Pre Cast Technology AB justerar priserna per den 1 januari 2018 baserat på leverantörsprishöjningar. Främst beror prisjusteringen på kraftigt ökade råvarukostnader under 2017 och vi ser i dagsläget inte någon nedgång inom en snar framtid. Vi har även tagit hänsyn till ändrade valutanivåer samt ökade lönekostnader. För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta våra säljare!