Första tunnelsprängningen i Förbifart Stockholm | Trafikverket