Certifiering av ledningssystem, utvecklingsbesök.

Publicerad 2013-12-09

Certifiering av ledningssystem, utvecklingsbesök.

 

Per Cast Technology AB har haft besök av A3 Cert för årlig genomgång av ISO 9001:2008 och EN 1090-1:2009.

Vi fick inga avvikelser vilket innebär att vårt arbete med kvalitet går i rätt rikting.

Jag känner mig trygg med det arbetet vi lägger ner och kvalitetsfrågorna ligger på högt på agendan.

Vi nöjer oss dock inte med detta utan fortsätter vår strävan att bli den perfekta affärspartnern med rätt priser, leverans och kvalitet.

Martin Falkenström

 

VD